+372 5561 5155 info@auditoy.ee

Kasutusloa taotlemine

Aitame kasutusloa taotlemisel.

Dokumendid, mis tuleb esitada kasutusloa taotlemisel:

Ehitise audit.

Ehitusjärgne kontrollmõõdistamine.

Elektripaigaldise audit.

Korstnapühkimise akt.

Ehitusluba

Maja projekt

Eriosade projekt

Ehitamise dokumendid

Kõik dokumendid, mis kajastavad ehitustegevust:

–          Ehitustööde päevik

–          Kaetud tööde aktid

–          Fotod ehitamisest

–          Koosolekute protokollid

–          Vundamendi mahamärkimise akt

–          Projekti muudatused

–          Korstna läbiviigu joonised

–          Ehitusprügi utiliseerimise dokumendid

Kontrollaktid

Ehitusosade paberid

–          Küttekehad katel, kamin, saunakeris, päikesepaneel

–          Korsten ja selle osad, moodulkorstnad

–          Dokumendid küttesüsteemi kohta-korstna, kütteseadmete ja küttekollete nõuetekohase paigaldamise kohta – kaetud tööde akt või paigalduse akt (kus on kirjas kes ehitas, mis aadressil, mis tooteid ja materjale on kasutatud erinevates kohtades, s.h suitsukorstnate läbiviikude skeem-teostusjoonis korstna lõikest, kus on näha läbiviigud vahe-, katuslagedest ja katustest, kasutatud toodete – kamina südamik, suitsutoru ja korsten ja materjalide – isolatsioonivillad, vuugitihendid jne. sertifikaadid või deklaratsioonid koos paigaldus ja kasutusjuhistega )

–          Tuletõkkeuksed ja –aknad. tuletõkketarindite, luukide ja uste sertifikaadid või toodetel nõuetekohaste märgistuste olemasolu (tuletõkke sektsioonide puhul)

–          Tulekaitsematerjalid

–          Elektrimaterjalid

–          Ventilatsiooni tehnika ja materjalid

–          Kandekonstruktsiooni materjalide paigaldusjuhendid ja vastavustunnistused, teras- ja betoonkonstruktsioonid

–          Vee- ja kanalisatsioonisüsteemi kuuluv tehnika ja materjalid, reoveemahutid, puhastusseadmed

Lepingud

Ehitise kasutamiseks sõlmitud elektri leping, vee ja kanalisatsiooni leping ,prügiveo leping, maagaasi tarnijaga leping.

Kasutusluba ja selle taotlus

Kasutusloa taotluse vormi koos lisadega saab alla laadida ehitisregister kodulehelt www.ehr.ee – Teated- Taotluste ja teatiste vormid

Audit OÜ

Aadress: Tartu maakond, Kambja vald, Reola küla, Unipiha tee 29, 61707

Telefon: +372 5561 5155

E-post: info@auditoy.ee

Arveldusarve Coop Pank a/a EE324204278613623806